„ROMUVOS“ PROGIMNAZIJOS SIEKIS UGDYTI INOVATORIŲ KARTĄ SU STEAM

 Ar esate kada nors stebėję vaidinimą gamtamokslinio ugdymo tema? Ar bandėte pamokoje išskirti ir pamatyti banano DNR? Gal atlikdami bandymus aiškinotės, ar vienodai nusileis teniso ir futbolo kamuoliai, paleisti iš vienodo aukščio, laikant juos sudėjus vieną ant kito? Ar įsivaizduojate, kaip įmanoma išjudinti metalinę skardinę, neliečiant jos rankomis, kaip galima panaudoti daiktų įsielektrinimą ir kaip sukuriami iliuzijos efektai? Šių ir daug kitų STEAM naujovių mokėsi Šiaulių „Romuvos" progimnazijos komanda: direktorė Stanislava Prazauskienė, pradinio skyriaus vedėja, anglų kalbos mokytoja Edita Puzarienė ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Asta Urbonė. Jos dalyvavo „Erasmus+" KA1 projekte „STEAM ugdymo plėtra mokykloje - aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)" pirmojo mobilumo veiklose Graikijoje, Kretoje.