TEACHER TRAINING ON STE(A)M EDUCATION mokytojų kvalifikacijos kursai Ispanijoje

Kas yra STEM, o kas STEAM? STE(A)M svarba ir iniciatyvos Europoje, projektais paremtas mokyms(is), STE(A)M mokymo ir mokymosi ištekliai, DIY mokymo(si) metodas - tai sritys, kuriose progimnazijos gamtos ir anglų k. mokytojos L.Senkuvienė, G.Stankevičienė, S.Puidokienė ir G.Petrušienė gegužės 5-10 dienomis Ispanijos Granados miesto Movidea mokymų centre semėsi patirties. Projekto "STEAM ugdymo plėtra mokykloje - aktyviam ir motyvuotam mokymuisi" mobilumų Ispanijoje metu įgytas žinias mokytojos mokėsi pritaikyti praktiškai atlikdamos gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics – STEAM) dalykų praktines veiklas bei  parengė projektą apie žmogaus kraujotakos sistemą.

                                                          Daugiau informacijos galima rasti mokyklos svetainėje:                                                                                 ERASMUS+ MOKYTOJŲ KURSAI ISPANIJOJE
                                                                 STEAM PATIRTYS ERASMUS+ KURSUOSE ISPANIJOJE 

Progimnazijos mokytojos ERASMUS+ projekte ESTIJOJE

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija šiais mokslo metais vykdo „Erasmus+“ KA1 projektą „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – aktyviam ir motyvuotam mokymuisi“ . Projekto siekiamybės – ugdyti kūrybišką, inovatyvią, gebančią nuolatos mokytis ir tobulėti, ieškoti naujovių asmenybę. Todėl ir pats mokytojas turi būti kūrybiškas, siekiantis tobulėjimo,  pasiruošęs padėti mokiniams realizuoti savo poreikius. Įgyvendinant numatytas projekto mobilumo veiklas pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė,  anglių kalbos mokytoja Žana Bareikienė ir informacinių technologijų mokytoja Rita Nemanienė dalyvavo tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo kursuose „Digital STEAM“ Estijoje.

Daugiau informacijos galima rasti mokyklos svetainėje: 

"DIGITAL STEAM" KURSAI ESTIJOJE
ĮSPŪDŽIAI IŠ TARPTAUTINIŲ KURSŲPROGIMNAZIJOS MOKYTOJOS ERASMUS+ PROJEKTE ČEKIJOJE

 Penkių dienų Erasmus+ projekto mokymų kursuose Čekijoje, Prahoje, savo žinias gilino anglų kalbos mokytoja Monika Gaurilčikienė, matematikos mokytoja Emilija Motiejūnienė ir pradinių klasių mokytoja Angelė Laucienė. Kursų tikslas buvo skirti didesnį dėmesį STEM mokymo programos integravimui į įvairius mokomuosius dalykus, taikant novatoriškas veiklas, žinomus mokymo(-si) būdus bei metodus; turtinti pedagogų gebėjimą įsitraukti ir motyvuoti savo mokinius. Lektorius supažindino su SOLE mokymo būdais, kurie orientuoja netgi skirtingų gebėjimų mokinius į savarankišką mokymąsi ir veiklą. Jis taip pat pabrėžė, kad mokytojas turi būti tik kaip tarpininkas. Pamokoje gali „veikti" „Pokalbių stotys", kur mokytojas padeda organizuoti su pamokos turiniu susijusias diskusijas ir jų metu jis stebi mokinių darbą grupėse/porose. Lektorius rekomendavo pamokas pradėti provokuojančiais teiginiais-klausimais, kurie skatintų mokinių smalsumą, žingeidumą bei norą diskutuoti. Pageidautina tokius provokuojančius klausimus užduoti taip, kad į juos nebūtų galima atsakyti tiesiog „taip" arba „ne". Juos reikėtų pateikti taip, kad būtų skatinamas išsamesnių atsakymų pateikimas. Daug dėmesio buvo skirta darbui porose, mažose grupelėse. Trečią kursų dieną pasidalinome savo šalies praktinės veiklos metodika su Prahos, Graikijos, Turkijos atstovais. Kiekvienas mokymų narys buvo išgirstas, pastebėtas, išklausytas, sukurtas artimas tarpusavio ryšys, palaikomas glaudus bendradarbiavimas. 

„ROMUVOS“ PROGIMNAZIJOS SIEKIS UGDYTI INOVATORIŲ KARTĄ SU STEAM

 Ar esate kada nors stebėję vaidinimą gamtamokslinio ugdymo tema? Ar bandėte pamokoje išskirti ir pamatyti banano DNR? Gal atlikdami bandymus aiškinotės, ar vienodai nusileis teniso ir futbolo kamuoliai, paleisti iš vienodo aukščio, laikant juos sudėjus vieną ant kito? Ar įsivaizduojate, kaip įmanoma išjudinti metalinę skardinę, neliečiant jos rankomis, kaip galima panaudoti daiktų įsielektrinimą ir kaip sukuriami iliuzijos efektai? Šių ir daug kitų STEAM naujovių mokėsi Šiaulių „Romuvos" progimnazijos komanda: direktorė Stanislava Prazauskienė, pradinio skyriaus vedėja, anglų kalbos mokytoja Edita Puzarienė ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Asta Urbonė. Jos dalyvavo „Erasmus+" KA1 projekte „STEAM ugdymo plėtra mokykloje - aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)" pirmojo mobilumo veiklose Graikijoje, Kretoje. 

2018 m. spalio 21-28 dienomis Šiaulių ,,Romuvos'' komanda dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose "Teaching Science" Graikijoje, Kretoje.
https://www.etaplius.lt/romuvos-progimnazijos-siekis-ugdyti-inovatoriu-karta-su-steam
http://www.svietimonaujienos.lt/romuvos-progimnazijos-siekis-ugdyti-inovatoriu-karta-su-steam/