STEAM ugdymas Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje„STEAM ugdymo plėtra mokykloje - kiekvieno mokinio aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)“

 

,,Romuvos" progimnazija siekia būti į STEAM orientuota mokykla, siekianti padidinti mokinių susidomėjimą STEAM sritimi. Buvo teikta paraiška „Erasmus+“ 1  pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto  “STEAM ugdymo plėtra mokykloje – aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)“ įgyvendinimui.  Projekto tikslas  ugdyti mokinių kūrybiškumą, techninę kūrybą, didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika.  
Vykdant projektą “STEAM ugdymo plėtra mokykloje – aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)“ bus tobulinamos mokytojų ir vadovų kompetencijos STEAM srityje, vykdoma socialinių partnerių paieška ir esamų ryšių plėtojimas.  Projekto metu yra numatomi keturi mobilumai: kvalifikacijos tobulinimo kursai Čekijoje „Promoting STEM Education througt Teacher Training“ ,  Graikijoje „Teaching science“ Ispanijoje „Teacher Training on STEM Education“ , Estijoje „DIGITAL STEAM“ . Projekto grupės nariai

Projekto organizavimo darbo grupės nariai: 
Progimnazijos direktorė S.Prazauskienė 
Direktorės pavaduotoja ugdymui L.Senkuvienė
Pradinio ugdymo skyriaus vedėja E.Puzarienė
Projekto koordinatorė technologijų vyresn.mokytoja A.Venskienė 
IT mokytoja metodininkė R.Nemanienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė A. Laucienė
PUG mokytoja metodininkė A. Urbonė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Miškūnienė  
Matematikos mokytoja metodininkė E. Motiejūnienė
Chemijos vyresn. mokytoja G. Stankevičienė
Anglų k. vyresn. mokytoja M. Gaurilčikienė 
Anglų k. mokytoja metodininkė Ž. Bareikienė
Anglų k. vyresn. mokytoja T. Pocė 
Anglų k. mokytoja metodininkė G. Petrušienė